بکن بکن تو هوای آزاد

بکن بکن تو هوای آزاد و تو جنگل و بگا رفتن زن گوشتی و کس دادنش به مرد کیر سیاه و سکسی‌.

بکن بکن  تو هوای آزاد (1)
بکن بکن تو هوای آزاد
بکن بکن  تو هوای آزاد (2)
بکن بکن تو هوای آزاد
بکن بکن  تو هوای آزاد (3)
بکن بکن تو هوای آزاد
بکن بکن  تو هوای آزاد (4)
بکن بکن تو هوای آزاد