بکن بکن مشتی‌

بکن بکن مشتی‌ و خفن با زن کوس قشنگ و تنگ که کون تپل و باحالی‌ داره و به مرد کیر گنده کوس سبزه شو میده.

بکن بکن مشتی‌ (1)
بکن بکن مشتی‌
بکن بکن مشتی‌ (2)
بکن بکن مشتی‌
بکن بکن مشتی‌ (3)
بکن بکن مشتی‌
بکن بکن مشتی‌ (4)
بکن بکن مشتی‌