بکن بکن من با میثم تو چادر

بکن بکن من با میثم تو چادر

بکن بکن من با میثم تو چادر
بکن بکن من با میثم تو چادر

چند وقتی بود که نه خونه ما مکان میشد و نه خونه میثم اینا. جفتمونن خیلی حشرمون زده بود بالا چند باری استخر رفتیم اما شرایط استخر مهیا نبود واس حال کردن که میثم پیشنهاد داد بریم مسافرت و خونه اجاره کنیم و تو خونه حال کنیم. بعد از فکر کردن تصمیم گرفتیم بریم کاشان. وسایلو چادر اینا رو برداشتیم و سوار اتوبوس شدیم رسیدیم کاشان و یه خونه اجاره کردیم. بعد از استراحت متوجه شدیم که از یه قسمت خونه صاحب خونه خونه ما کاملا دید داره و از پشت شیشه زن و بچه اش میتونن ماروببینن. هر ترفندی استفاده کردیم که تو همون خونه بتونیم حال کنیم نشد. از طرفی ام که صابخونه یه پسر جون حدود 36/37 ساله بود بهمون شک کرده بود. به ناچار تا غروب صبر کردیم و غروب خونه رو تحویل دادیم و 35 تومنم اجارشو دادیم و با اتوبوس اومدیم نیاسر که اونجا یه جای خلوت پیدا کنیم و چادر بزنیم .بعد از چند دقیقه کنار جاده تو این فرو رفتگی های بغل زیر یه درخت چاقاله بادوم چادر زدیم که جاش هم خلوت بود و دنج. خلاصه تا چادر بزنیم و مستقر شیم هوا تاریک بود. بعد قلیون کشیدن و شام خوردن رفتیم تو چادر و در چادرم بستیم. بالای سرمون یه تیر چراغ از این بزرگا بود که نور همون کافی بود که همو بتونیم ببینیم. خلاصه زیر اندازارو انداختیمو لخت شدیم. دیگه از اون خجالتی که از هم میکشیدیم خبری نبود و توراه که میومدیم تا برسیم همش حرف این بود که چطوری حال کنیم.
خلاصه هرکدوم به بغل دراز کشیدیم کنار همو اروم همدیگه رو میمالیدیم و زل زده بودیم تو چشمای هم. اروم اروم صورتمو بردم سمت صورتشو لباشو میخوردم ،چشماشو بسته بود و تند تند نفس میکشیدیم. حال منم همینطوری بود. جمتمون راست کرده بودیم و پیش ابمون راه افتاده بود. بعد از چند لحظه کیرشو از جلو گزاشتم بین پاهام و اروم اروم عقب جلو میکردم. از اینکه پیش ابش اومده بود لاپام لیزه لیز بود. منم داشتم با سوراخ کونش ور میرفتم و اماده اش میکردم البته دیگه سوراخش به سایز کیرم عادت کرده بود چون از دفعه اول تا الان حدود ده یا یازده بار سکس داشتیم ب خاطر همینم سوراخش باز بود دیگه. البته این موردم در مورد خودم صدق میکنه،منم دیگه به سایز کیرش عادت کردم چون تقریبا هر یه بار در میون منم میدادم بهش،بستگی داشت بعد از اینکه ابش بیاد حال داشته باشه یا نه.
بگزریم،همینطور کیرش تو لاپام بود و من عقب جلو میکردم و با دستم سوراخشو میمالیدمو لبامون رو هم بود. کل بدنم گره خورده بود به بدنش وای که چه لذتی داشت. بعد از لحظاتی من به صورت سگی نشستم و میثم اروم اروم کیرشو میکرد تو سوراخم طوری که هر بار میکرد داخل و در میوورد حدود پونزده ثانیه طول میکشید. بهش اشاره کردم که تند تند بکنه اونم تندش کرد. سوراخم حسابی لزج بود واس خاطر پیش ابی که ازش اومده بود و هر بار که میکرد داخل تا ته شکمش میخورد به کونم و از گرمای بدنش لذت میبردم.یه دستشو گزاشته بود رو گودیه کمرم و با یه دستش واسم جق میزد. خیلی داشتم حال میکردم . همینطوری تو حال خودمون بودیم که دیدم یه نفر از بیرون چادر داره صدا میکنه،داداش!اقا!
هر دوتامون ریدیم به خودمون و سریع از هم جدا شدیم و من جواب دادم بله،با صدایی که انگار خاب بودیم،زود زیر پیرن و شلوارکمو پوشیدم و زیپ چادر و باز کردم ،میثمم رفت زیر ملافه. یکی از همین مسافرا بود که ژل اتش زنه میخواست. از کوله پشتی بهش دادم و رفت. منتظر شدیم برگردونه بعد دوباره ادامه بدیم که هر چی واسادیم نیودمد. اخر سر میثم رفت ازش گرفت و اومد. دوباره لخت شدیم و همو بغل کردیم. واس هم جق میزدیم که دو باره کیرمون راست بشه. اما اینبار با گوشی یه اهنگ گزاشتم که سکوتمون شک بر انگیز نباشه (واس محکم کاری) بعد از کلی لب بازی و جق زدن واس همدیگه کیرمون راست شد و به میثم گفتم روشیکم بخوابه که من بکنم،به شیکم خابید و یه پاشو خم کردم سمت بالا(من عاشق این استایلم،البته بیشتر دوست دارم اینطوری بدم)بعد از اینکه خوابید منم کاملا خابیدم روش و کیرم و تنظیم کردم روسوراخش،اول چند دقیقه فقط داشتم سر کیرمو با سوراخش بازی میدادم،خاستم ببینم عکس العملش چیه،در همین حین هم اون داشت با دست راستش جق میزد (خوبی این استایل اینه هم دراز کشه و هم که کسی که داره میده میتونه جق بزنه چون به واسطه اینکه یه پاش جم شده شکمش از زمین فاصله داره،(این واس اقایون سوتی گیر گفتم)بعد چند لحظه گفت بکن دیگه چیکار میکنی مردم!من این حرفو که شنیدم بیشتر حشری شدم،از گردنش یه بوس کردم و گفتم چچچچچشششم عششقم. با یه حرکت کیرمو تا نصف کردم تو کونش،یه ذره منبسط شد بخاطر درد اما همون نصفه رو یکم عقب جلو کردم تا به حالت عادی برگشت. بعد از سه چهار دقیقه دیگه کیرم تا ته تو کونش بود و نه تند و نه اروم داشتم عقب جلو میکردم،وقتی که کلاهک کیرم میخورد به حلقه سوراخش یه لذت عجیبی واسم داشت که توصیف نشدنیه. همینطوری که میکردم گردنشم بوس میکردمو لاله گوششو میخوردم،بهش گفتم خودت بالا پایین کن اونم انجام داد. وای خدایا. رونم وقتی میخورد به کونش زندگی میکردم،حس کردم ابم داره میاد،اما دوست نداشتم به همین زودیا ابم بیاد،گفتم میثم من ابم داره میاد دیگه نمیکنم ،تو بیا منو بکن. به پشت خابیدمو دو تا پاهامو داد بالا و نشستم رو کیرش،انقدر حشری بودیم که نمیفهمیدیم چیکار میکنیم،تند و تند میکرد و صدای شلپ شولوپ همه جارو برداشته بود منم داشتم جق میزدم. بعد دستامو گرفتو بلندم کرد،حالا دیگه نشسته بودم رو کیرشو کیرش تا ته تو کونم بود لبارو با هم درگیر کردیمو من بالا پایین میکردم،میثم میگفت بهترین حالت ممکن همینه ،همینه، جوووون،فداتشم،عاشقتم امید ،جوووون اه و… که بادستش منو نگه داشت که به این منظور که دیگه بالا پایین نکن که یه لحظه حس کردم که کونم داغ شد بی خبر،ابش اومد بود،میخواستم بلند شم که گفت نه بشین تا خودم بگم. منم همونجوری ازش لب میگرفتم و جق میزدم که دیدم میثم داره میخنده گفتم چیه!؟گفت ابم از سوراخت از بغل کیرم اومد بیرون داره میریزه،دست زدم دیدم اره راست میگه،گفتم دیگه بلند شم داره کسافت کاری میشه،دمر خوابیدمو میثم کاملا بدن منو پاک کرد و خوابید کنارم. اون اروم شده بود اما من هنوز داغ بودم و حشر،اروم با پشت انگشتاش میکشید رو صورتم و میگفت دوست دارم،عاشقتم ،همه چیزمی. منم اون لحظه فقط به فکر این بودم که ابم بیاد،از طرفی ام دوست نداشتم میثم درد بکشه چون وقتی ما سکس میکنیم هر کی که ابش بیاد دیگه نمیده چون اون شهوت اولیه رو نداره و دادن براش سخته و درد میکشه ،همون حشر بالا باعث میشه درد رو حس نکنی. به میثم گفتم دمر بخواب و میخوام لاپایی بکنم. قبول کرد و برگشت. خابیدم روش یکم تف زدم چون خشک بود و شروع کردم به بالا پایین و با دستام از دو طرف کونشو به سمت هم فشار میدادم که تنگ تر بشه لاپاش(در همون حالت خوابیده ها)همینطورم کمر صاف و بی موشو زبون میزدم و بوس میکردم بعد از چند دقیقه همینطور که لاپایی میکردم حس کردم ابم داره میاد سریع کیرمو در اوردم ابمو ریختم رو لپ های کونش و بی خال ولو شدم کنارش. همینطور زل زده بودیم به چشمای همدیگه و ارووم نفس میکشیدیم ،میثم یه چشمک زد و گفت یه چیزی یادت نرفته!؟گفتم نه چی!؟گفت نمیخوای ابتو پاک کنی یا میخوای همون جا خشک بشه!؟گفتم نه عزسیییزم الان درستش میکنم. بلند شدم نشستم بغلش و اروم با انگشتم ابمو رو کل کونش پخش کردم،قسمتیش هم حل دادم سمت سوراخش،دیگه با کف دستم هم داشتم کونشو ماساژ میدادم هم اب خودمو رو کونش پخش میکردم . یه کم انگشتمو کردم تو سوراخش و در اوردم همینجوری که ماساژ میدادم سوراخشو و کونشو دیدم ابم دیگه خشک شده بود. بلند شدیم رفتیم دستشویی عمومی همونجا خودمو نو تمیز کردیم و برگشتیم.

امیدوارم خوشتون اومده باشه و فحش ندید. البته هستند ادمای زرنگ که داستانارو واس سوتی گرفتن و فحش دادن میخونن
که من با اونا کاری ندارم و این خاطره مو تقدیم میکنم به همه طرفدارای گی. عاشق همتونم. اگه استقبال بشه بازم مینویسم،داستان سکسمون تو مینیبوس دایی میثم،سکسمون تو سونا و ویلای رامسرو….